鼓吹入朝曲

文章关键词:

万博manbetx3.0app,伐鼓启重城

 • 作者: 万博manbetx3.0app   来源:http://www.asli163.net    栏目:万博manbetx2.0官网    日期:2020-11-20
 •  声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。详情

   《鼓吹入朝曲》,乐府《鼓吹曲辞》旧题。这首诗写的是金陵都城歌舞欢快的盛况,表达了天下太平,百姓和乐,一派欣欣向荣的社会景象。实为歌功颂德之作,其中无真情实感。

   ⑴《乐府诗集》:齐永明八年,谢朓奉镇西随王教(奉随王之教。随,地名,此王封地),于荆州道中作鼓吹曲,一曰《元会曲》,二曰《郊祀曲》,三曰《钧天曲》,四曰《入朝曲》,五曰《出藩曲》,六曰《校猎曲》,七曰《从戎曲》,八曰《送远曲》,九曰《登山曲》,十曰《泛水曲》。《钧天》以上三曲颂帝功,《校猎》以上三曲颂藩德,李白此诗即本于此。

   ⑵“金陵”句:谓金陵地势险要,控制海边。金陵,古地名。战国楚威王置金陵邑,秦为秣陵。三国吴自京口徙都于此,名建业。晋建兴初改为建康。南朝宋、齐、梁、陈均都于此。浦,水边。

   ⑶“渌水”句:谓清澈的江水如同丝带绕过金陵城。带,这里作动词用。吴京即金陵,因三国吴都于此。

   ⑷“铙歌”句:谓骑兵排列成队,演奏铙歌颈戏阿鸦。铙歌,《宋书·乐志》一:汉鼓吹曲曰铙寻探套愉歌。按,铙歌为军乐,行军时马上演奏,统称鼓吹。

   ⑸“飒沓”句:言以上乐队,引导众多公卿前进。飒沓,众多盛大的样子。引,引导。

   ⑹“搥钟”句:言敲钟催促大臣们赶快梳妆上朝。搥,读chuĺ,敲击。速,催促。严妆,整齐装束。

   ⑺“伐鼓”句:谓敲着鼓,一层层打开城门。伐,击。启,开。重城,重重城门。

   ⑻“剑履”句:谓剑履上殿的大臣多如行云。剑履即剑履上殿的省称。为帝王赐给亲信大臣的一种特殊待遇,受赐者可以佩剑穿履朝见皇帝。《史记·萧相国世家》:于是乃令萧何第一,赐带剑履上殿,入朝不趋。

   ⑼巴晚戏“簪裾”句:谓朝臣众多,衮服明艳。簪裾,显贵者的服饰,借指显贵者。

   ⑽“阆风”亭:阆风,传说中的山名,神仙所居,在昆仑之巅。古人以此名亭。《太平御览》:《郡国志》:润州(镇江)覆舟山有阆风亭。

   ⑾“济济”句:谓众多大臣熙熙攘攘于宫门外,充分享受着天子赐予的恩宠光荣。济济,众多貌。双阙,即魏阙,宫门外的阙门。恩荣,这里指皇帝赐予臣子的恩宠及荣誉。

   此戏迁诗为拟古之作。诗以六朝古都金陵为背景,表现君臣威仪,歌舞升平。实为歌功颂德之作,其中无真情实感。首二句写金陵形胜。“铙歌”以下四句写宫廷乐队导引大臣上朝。乐队乘骑,列队奏乐,引导纷至沓来的众公卿入朝;钟声报时,提示官员按时着装,准备朝见皇帝。随着鼓声,一道道城门大开,公卿们一个个雁行而进。“天子”四句写皇帝接见公卿的盛况。皇帝凭几而坐,公卿们纷纷上殿,多如行云。阳光普照下,公卿们的黼黻冠冕灿若明星。日喻君,星喻臣。末二句写公卿们罢朝后的悠闲生活。沐浴罢,或游览名胜,或聚集宫门,尽情欢愉,充分享受着皇帝赐予的恩宠。

   (701~762)字太白,号青莲居士。自称祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),隋末其先人流寓西域碎叶(唐时属安西都护府,在今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近)。幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。少年即显露才华,吟诗作赋,博学广览,并好行侠。从25岁起离川,长期在各地漫游,对社会生活多所体验。公元742年(天宝元年)被召至长安,供奉翰林。文章风采,名动一时,颇为唐玄宗所赏识,但在政治上不受重视,又遭权贵谗毁,仅一年余即离开长安。公元744年(天宝三载),在洛阳与杜甫结交。安史之乱爆发后,他怀着平乱的志愿,于公元756年参加了永王李璘的幕府。因受永王争夺帝位失败牵累,流放夜郎(今贵州境内),中途求套立遇赦东还。晚年漂泊东南一带,卒于当涂(今属安徽)。其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人们疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变。善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩。李白是屈原之举欢茅后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。有“诗仙”之美誉,与杜甫并称“李杜”。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。

 • 文章标签: 万博manbetx3.0app ,伐鼓启重城
 • 首页
 • 万博manbetx3.0app
 • 万博manbetx2.0官网
 • 万博体育matext登陆
 • Tags标签